ZTBP Euskadi 2020

ZTBP Euskadi 2020k espezializazio adimendunean eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sistemaren efizientziaren hobekuntzan oinarritutako ikerketa- eta berrikuntza-politika planteatzen du. Genero-berdintasuna Planaren elementu horizontala da.

Era berean, Planaren barruan, genero-berdintasunarekiko konpromisoa nabarmendu behar da, izaera horizontaleko elementu gisa, bi ekimen bultzatuz:

  • Genero-zeharkakotasuna I+G+b arloko politika publikoetan kontuan hartu beharreko printzipio gisa sartzea.
  • Emakumeen okupazioa sustatzea teknologiako sektore aurreratu eta intentsiboenetan.

Informazio gehiago

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pcti_euskadi_2020/es_def/adjuntos/pcti_libro_es.pdf