Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak

A) Ikaslegoaren pisua eta bilakaera arloaren baitan

  • Emakumeen garrantzia: Erdi Mailako ikaslegoaren %3,7a emakumeak dira. Goi Mailan %4 baino gehiago dira.

  • Emakumeen garrantziaren bilakaera: Emakumeen presentziak ehuneko puntu 1eko areagotzea bizi izan du bai Erdi Mailako zikloetan zein Goi Mailakoetan.  

LHko Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanetako ikaslegoa sexu eta mailaren arabera EAEn. 2017-2019 bilakaera

Erdi maila

Goi maila

Emakumeak

Gizonak

Iturria: EUSTAT. CIDECek landua.

  • Arloko ikaslegoaren garrantzia LH osoarekiko: Garraioa eta Ibilgailuen mantentze lanetako ikaslegoa, Lanbide Heziketa osoaren %7ra iristen da Erdi Mailako zikloei dagokienez, Goi Mailakoetan %2a gaindituz.

LHko Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanetako ikaslegoaren garrantzia LH osoarekiko, sexu eta mailaren arabera EAEn. 2017-2019 bilakaera

Erdi maila

 Guztira LHArloa %
2017/18145207,94
2018/19147327,66

Goi maila

 Guztira LHArloa %
2017/18215052,75
2018/19214682,81

Iturria: EUSTAT. CIDECek landua.

B) Hurbileko heziketa zikloak

4 dira 4.0 eremuari loturiko heziketa zikloak

Erdi

Maila

Karrozeria

Ibilgailuen elektromekanika

Makineriaren elektromekanika

Goi Maila

Automozioa

C) Irteera profesionalak / Ikasketen jarraipena

Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak

Sartu zerrendan