Ostalaritza eta turismoa

A) Ikaslegoaren pisua eta bilakaera arloaren baitan

  • Emakumeen garrantzia: Erdi Mailako ikaslegoaren %36a emakumeak dira. Kopurua %49koa da Goi Mailan.
  • Emakumeen garrantziaren bilakaera: Emakumeen presentziak ehuneko 2 puntuko areagotzea izan du Erdi Mailako zikloetan, Goi Mailakoetan ere gorako joeran egonkortuz.

LHko Ostalaritza eta turismoko ikaslegoa sexu eta mailaren arabera EAEn. 2017-2019 bilakaera

Erdi maila

Goi maila

Emakumeak

Gizonak

Iturria: EUSTAT. CIDECek landua.

  • Arloko ikaslegoaren garrantzia LH osoarekiko: Ostalaritza eta turismoko ikaslegoa, Lanbide Heziketa osoaren %5era iristen da Erdi Mailako zikloei dagokionez, Goi Mailakoetan %4a izanik.

LHko Ostalaritza eta turismoko ikaslegoaren garrantzia LH osoarekiko, sexu eta mailaren arabera EAEn. 2017-2019 bilakaera

Erdi maila

 Guztira LHArloa %
2017/18145205,85
2018/19147325,51

Goi maila

 Guztira LHArloa %
2017/18215054,74
2018/19214684,68

Iturria: EUSTAT. CIDECek landua.

B) Hurbileko heziketa zikloak

[es]

Son 5 los ciclos formativos específicos que basculan en torno al ámbito 4.0.

GM

Comercialización de productos alimentarios  

Servicios de restauración   

Cocina y gastronomía

GS

Dirección de servicios en restauración  

Dirección de cocina  

5 dira 4.0 eremuari loturiko heziketa zikloak

Erdi Maila

Elikagaien merkaturatzea

Jatetxe arloko zerbitzuak   

Sukaldaritza eta gastronomia

Goi Maila

Jatetxe arloko zerbitzuen zuzendaritza  

Sukalde zuzendaritza  

C) Irteera profesionalak / Ikasketen jarraipena

Ostalaritza eta turismoa

Sartu zerrendan