Energia eta ura

A) Ikaslegoaren pisua eta bilakaera arloaren baitan

  • Emakumeen garrantzia: Goi Mailako ikaslegoaren %8a emakumeak dira. Aurreko ikasturtearekin alderatuta, ehuneko 6 puntuko jaitsiera nabaritzen da.
  • Arloko ikaslegoaren garrantzia LH osoarekiko: Energia eta Ura arloko ikaslegoa, Lanbide Heziketa osoaren %0,5era baino ez da iristen, Goi Mailako zikloei dagokienez.

LHko Energia eta Ura arloko ikaslegoa sexu eta mailaren arabera EAEn. 2017-2019 bilakaera

Goi maila

Emakumeak

Gizonak

Iturria: EUSTAT. CIDECek landua.

  • Arloko ikaslegoaren garrantzia LH osoarekiko: Energia eta Ura arloko ikaslegoa, Lanbide Heziketa osoaren %0,5era baino ez da iristen, Goi Mailako zikloei dagokionez.

LHko Energia eta Ura arloko ikaslegoaren garrantzia LH osoarekiko, sexuaren arabera EAEn. 2017-2019 bilakaera

Goi maila

 Guztira LHArloa %
2017/18215050,53
2018/19214680,46

Iturria: EUSTAT. CIDECek landua.

B) Hurbileko heziketa zikloak

[es]Son 2 los ciclos formativos específicos que basculan en torno al ámbito 4.0.

GS

Eficiencia energética y energía solar térmica

Energías renovables

2 dira 4.0 eremuari loturiko heziketa zikloak

Goi

Maila

Energia eraginkortasuna eta eguzki energia termikoa

Energia berriztagarriak

C) Irteera profesionalak / Ikasketen jarraipena

Energia eta ura

accede al listado