Instalatzea eta mantentze lanak

A) Ikaslegoaren pisua eta bilakaera arloaren baitan

  • Emakumeen garrantzia: Erdi Mailako ikaslegoaren %4a emakumeak dira. Kopurua %6koa da Goi Mailan.
  • Emakumeen garrantziaren bilakaera: Emakumeen presentziak areagotze leuna bizi izan du bai Erdi Mailako zikloetan zein Goi Mailakoetan.

LHko Instalatzea eta mantentze lanetako ikaslegoa sexu eta mailaren arabera EAEn. 2017-2019 bilakaera

Erdi maila

Goi maila

Emakumeak

Gizonak

Iturria: EUSTAT. CIDECek landua.

  • Arloko ikaslegoaren garrantzia LH osoarekiko: Instalatzea eta Mantentze lanetako ikaslegoa, Lanbide Heziketa osoaren %7ra iristen da Erdi Mailako zikloei dagokienez, Goi Mailakoetan %6a izanik.

LHko Instalatzea eta mantentze lanetako ikaslegoaren garrantzia LH osoarekiko, sexu eta mailaren arabera EAEn. 2017-2019 bilakaera

Erdi maila

 Guztira LHArloa %
2017/18145207,20
2018/19147327,32

Goi maila

 Guztira LHArloa %
2017/18215056,66
2018/19214686,69

Iturria: EUSTAT. CIDECek landua.

B)Hurbileko heziketa zikloak

6 dira 4.0 eremuari loturiko heziketa zikloak

Erdi Maila

Beroa sortzeko instalazioak

Hozteko eta girotzeko instalazioak   

Mantentze-lan elektromekanikoak

Goi Maila

Mekatronika industriala  

Instalazio termiko eta fluidodunen mantentzea  

Instalazio termiko eta fluidodunen proiektuen garapena   

C) Irteera profesionalak / Ikasketen jarraipena

Instalatzea eta mantentze lanak

Sartu zerrendan