Kimika

A) Ikaslegoaren pisua eta bilakaera arloaren baitan

  • Emakumeen garrantzia: Erdi Mailako ikaslegoaren %56a emakumeak dira. Kopurua %58koa da Goi Mailan.
  • Emakumeen garrantziaren bilakaera: Emakumeen presentziak ehuneko 2 puntuko igoera izan du Erdi Mailako zikloetan eta 6 puntukoa Goi Mailakoetan.

LHko Kimikako ikaslegoa sexu eta mailaren arabera EAEn. 2017-2019 bilakaera

Erdi maila

Goi maila

Emakumeak

Gizonak

Iturria: EUSTAT. CIDECek landua.

  • Arloko ikaslegoaren garrantzia LH osoarekiko: Kimikako ikaslegoa, Lanbide Heziketa osoaren %1a izatetik gertu dago Erdi Mailako zikloei dagokienez. Goi Mailako zikloetan kopurua %2koa da.

Kimikako LHko ikasleen pisua LHko ikasle guztiekiko, gradu motaren arabera EAEn. 2017-2019 bilakaera.

Erdi maila

 Guztira LHArloa %
2017/18145200,68
2018/19147320,69

Goi maila

 Guztira LHArloa %
2017/18215052,15
2018/19214682,12

Iturria: EUSTAT. CIDECek landua.

B) Hurbileko heziketa zikloak

5 dira 4.0 eremuari loturiko heziketa zikloak 

Erdi Maila

Laborategiko eragiketak

Kimika-instalazioak

Goi Maila

Analisiko eta kalitate-kontroleko laborategia

Kimika industrial  

Ingurumen kimika

 

C) Irteera profesionalak / Ikasketen jarraipena

Kimika

Sartu zerrendan