Informatika eta komunikazioak

A) Ikaslegoaren pisua eta bilakaera arloaren baitan

  • Emakumeen garrantzia: Erdi Mailako ikaslegoaren %7a emakumeak dira. Kopurua %14koa da Goi Mailan.
  • Emakumeen garrantziaren bilakaera: Emakumeen presentziak ehuneko puntu bateko areagotzea izan du Erdi Mailako zikloetan, eta 3 puntu Goi Mailakoetan.

LHko Informatika eta komunikazioetako ikaslegoa sexu eta mailaren arabera EAEn. 2017-2019 bilakaera

Erdi maila

Goi maila

Emakumeak

Gizonak

Iturria: EUSTAT. CIDECek landua

  • Arloko ikaslegoaren garrantzia LH osoarekiko: Informatika eta komunikazioetako ikaslegoa, Lanbide Heziketa osoaren %7ra iristen da Erdi Mailako zikloei dagokienez, Goi Mailakoetan %9a gaindituz.

LHko Informatika eta Komunikazioetako ikaslegoaren garrantzia LH osoarekiko, sexu eta mailaren arabera EAEn. 2017-2019 bilakaera

Erdi maila

 Guztira LHArloa %
2017/18145206,77
2018/19147327,09

Goi maila

 Guztira LHArloa %
2017/18215058,60
2018/19214689,40

Iturria: EUSTAT. CIDECek landua

B) Hurbileko heziketa zikloak

4 dira 4.0 eremuari loturiko heziketa zikloak

Erdi Maila

Mikroinformatika sistemak eta sareak

Goi

Maila

Sareko informatika sistemen administrazioa

Plataforma anitzeko aplikazioen garapena  

Web aplikazioen garapena

C) Irteera profesionalak / Ikasketen jarraipena

Informatika eta komunikazioak

Sartu zerrendan