Fabrikazio mekanikoa

A) Ikaslegoaren pisua eta bilakaera arloaren baitan

  • Emakumeen garrantzia: Erdi Mailako ikaslegoaren %5,4a baino ez dira emakumeak. Kopurua %10,7koa da Goi Mailan.
  • Emakumeen garrantziaren bilakaera: Emakumeen presentziak ehuneko 2,4 puntuko igoera izan du Erdi Mailako zikloetan eta egonkorra da Goi Mailakoetan.

LHko Fabrikazio mekanikoko ikaslegoa sexu eta mailaren arabera EAEn. 2017-2019 bilakaera

Erdi maila

Goi maila

Emakumeak

Gizonak

Iturria: EUSTAT. CIDECek landua.

  • Arloko ikaslegoaren garrantzia LH osoarekiko: Fabrikazio mekanikoko ikaslegoa, Lanbide Heziketa osoaren %15a inguruan legoke bai Erdi Mailako zein Goi Mailako zikloei dagokionez.

LHko Fabrikazio mekanikoko ikaslegoaren garrantzia LH osoarekiko, sexu eta mailaren arabera EAEn. 2017-2019 bilakaera

Erdi maila

 Guztira LHArloa %
2017/181452014,53
2018/191473214,94

Goi maila

 Guztira LHArloa %
2017/182150514,88
2018/192146815,14

Iturria: EUSTAT. CIDECek landua.

B) Hurbileko heziketa zikloak

5 dira 4.0 eremuari loturiko heziketa zikloak

Erdi Maila

Mekanizazioa

Soldadura eta galdaragintza

Goi Maila

Eraikuntza metalikoak 

Fabrikazio mekanikoko diseinua

Produkzioaren programazioa fabrikazio mekanikoan

 

C) Irteera profesionalak / Ikasketen jarraipena

Fabrikazio mekanikoa

accede al listado