L.Hko V Plana

Euskal Herriko estrategiak

Proiektua asmatzeko gogoetaren abiapuntua Lanbide Heziketako V. Planak ezartzen dituen printzipio eta helburu estrategikoetatik abiatzen da. Zehazki, 3 dira printzipioak:

2. printzipioa

Afrontando los retos de la
4. industria-iraultzaren erronkak

Etorkizuna eraginkortasunez kudeatu behar denez, ezinbestekoa da ezagutzak, trebetasunak eta abileziak txertatuko dituzten trebakuntza-eredu berriak garatzea teknologia aurreratuei, digitalizazioari, konektagarritasunari, ingurune birtualei, 3D inprimaketari, gauzen Internetari, garapen jasangarriari eta 4.0 balioei buruzko eremu berrietan

principio5

5. printzipioa

LHko ikastetxeak eraldatuz: Errendimendu handiko ikastetxeak

Gure ustez, gure ikastetxeek etorkizunera bideratutako erakunde gisa bilakatu behar dute. Elkarlaneko proiektuak bultzatuko dituzten eta balio anitzeko lantaldeak osatuko dituzten erakunde adimendunak izango dira, berrikuntza eta pertsonen egiten jakitea ikastetxeen balio nagusi gisa sustatuz

6. printzipioa

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatu lanbide-heziketan

Planak diseinatutako helburu eta jarduketa lerroetan islatu behar da gizonen eta emakumeen aukera-berdintasuna, gaur egun gizonek eta emakumeek beren hezkuntzako eta laneko ibilbideak aukera-berdintasunean eta aniztasunean garatzeko dituzten oztopoak ezabatzeko.

Emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunak planak diseinatu dituen helburu eta jarduera-ildoen garapena bultzatu behar du, emakumeek eta gizonek beren prestakuntza-ibilbideak eta ibilbide profesionalak berdintasunean eta aukera-aniztasunean garatzea eragozten duten oztopoak kentzeko.

Eta, printzipio horietatik abiatuta, proiektua berariaz sartu da planteatzen duten estrategian:

1. eremu estrategikoa:
Ikaskuntza 4.0 testuinguruan

Zehazki, 2. HELBURUA: “Ikaskuntza-prozesuei balioa ematen dieten arloetan ikertzea eta esperimentatzea”.

2.4. STEAM filosofia Euskadiko LHrako txertatzea eta hobetzea.

4.1. Euskadiko LHren proposamen metodologikoa aberastea, berrikuntza metodologikoko proposamen garrantzitsuak txertatuz (STEAM, Visual Thinking, besteak beste).

4.2. Steam proposamena indartzea, Euskadiko LHko ereduarekin kontrastatuz.

2.4.3. Stem eremuan bokazio eta asmo profesionalak inspiratzea, arreta berezia jarriz emakumezko ikasleengan.

2. eremu estrategikoa:
Berrikuntza teknologikoa eta sistema adimendunak

  1. HELBURUAN. 4.0 industria-inguruneetan ikertzea eta berritzea, eskuratutako ezagutza Euskadiko LHko balio-katera transferituz.

1.3. Industria-ingurune aurreratuetan emakumeen kopurua handitzea sustatzea.

  • 1. Gizartean, oro har, sentsibilizazio-kanpainak egitea.
  • 2. Emakumeenganako lanbide-orientazioa indartzea, industria-sektorean eta 4.0 industrian egiten duten lanaren garrantzia azpimarratuz.

2.2.- 1. erronka: orientazioko langileen prestakuntzan nabarmendu daitezkeen gabeziei erantzutea.