Merkataritza eta marketina

A) Ikaslegoaren pisua eta bilakaera arloaren baitan

  • Emakumeen garrantzia: Erdi Mailako ikaslegoaren %50a emakumeak dira. Kopurua ia %46koa da Goi Mailan.
  • Emakumeen garrantziaren bilakaera: Emakumeen presentziak ehuneko puntu 1 egin du behera Erdi Mailako zikloetan. Goi Mailakoetan beherakada hau ia 2 puntukoa izan da.

LHko Merkataritza eta Marketineko ikaslegoa sexu eta mailaren arabera EAEn. 2017-2019 bilakaera

Erdi maila

Goi maila

Emakumeak

Gizonak

Iturria: EUSTAT. CIDECek landua.

  • Arloko ikaslegoaren garrantzia LH osoarekiko: Merkataritza eta Marketineko ikaslegoa, Lanbide Heziketa osoaren %2ra iristen da Erdi Mailako zikloei dagokionez, Goi Mailakoetan %5 gaindituz.     

LHko Merkataritza eta Marketineko ikaslegoaren garrantzia LH osoarekiko, sexu eta mailaren arabera EAEn. 2017-2019 bilakaera

Erdi maila

 Guztira LHArloa %
2017/18145202,57
2018/19147322,71

Goi maila

 Guztira LHArloa %
2017/18215055,09
2018/19214685,31

Iturria: EUSTAT. CIDECek landua.

B)Hurbileko heziketa zikloak

Bakarra da 4.0 eremuari loturiko heziketa zikloa

Erdi Maila

Elikagaien merkaturatzea   

C) Irteera profesionalak / Ikasketen jarraipena

Merkataritza eta marketina

Sartu zerrendan